Offer Categories: สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
วงเงิน
สูงสุด 1,000,000 บาท
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดรายได้
สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจกสิกรสมัครง่ายได้เงินไว
เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
วงเงิน
สูงสุด 100,000 บาท
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 33% ต่อปี
รู้จักกับสินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้าและดอกเบี้ยเงินกู้
เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
วงเงิน
สูงสุด 1,000,000 บาท
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสินผ่านยากไหมท?
เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
วงเงิน
สูงสุด 30,000,000 บาท
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน MRR +2% ต่อปี
กู้สินเชื่อระยะยาวกสิกรผ่อนสบายๆ วงเงินสูงมาก
เงินเดือน
25,000 บาทขึ้นไป
วงเงิน
สูงสุด 500,000 บาท
ดอกเบี้ย
เริ่มต้น 15.995% ต่อปี
สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าไทยพาณิชย์วงเงินให้กู้สูงไหม?
เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
ส่องจุดเด่นของสินเชื่อ sme ออมสิน 2566
เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
วงเงิน
สูงสุด 1,000,000 บาท
ดอกเบี้ย
สูงสุด MRR +13% ต่อปี
สมัครสินเชื่อ sme กสิกรและเช็ควงเงินให้กู้ล่าสุด

2024 ปลุกความคิดธุรกิจ! สินเชื่อเพื่อธุรกิจที่จะช่วยเงินก้อนของคุณหมุนเวียนได้อย่างมืออาชีพ 

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ เป็นการขอกู้เงินเพื่อนำไปใช้ในกิจการของตนเอง โดยสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กขึ้นไปจะต้องมีการดำเนินธุรกิจมาแล้วตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เพื่อให้สถาบันการเงินเห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคง และมีโอกาสที่จะชำระเงินกลับได้ตามเวลาที่กำหนด สำหรับการกู้เงินเพื่อธุรกิจสำหรับการขยายหรือเพื่อที่จะเปิดกิจการเพิ่มเติม นอกจากจะต้องมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมาก่อนแล้ว การขอเงินกู้เพื่อธุรกิจยังต้องมีการเสนอแผนงานเพื่อการขอสินเชื่อที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดทำเอกสารเพื่ออธิบายถึงรายละเอียดของกิจการ เช่น ธุรกรรมที่กำลังดำเนินการ แผนการเงิน แผนการตลาด และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกิจการ เพื่อช่วยเป็นเครื่องมือในการช่วยสถาบันการเงินในการตัดสินใจให้สินเชื่อ นอกจากนี้ เงื่อนไขในการขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กแต่ละสถาบันการเงินอาจจะแตกต่างกันไป โดยมีความแตกต่างเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการกู้เงิน วงเงินที่สามารถกู้ได้ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่อาจจะมีผลต่อการขอสินเชื่อได้ สุดท้ายแล้ว เงินกู้เพื่อธุรกิจสามารถขอได้ทั้งแบบที่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่ใช้ก็ได้ในบางเงื่อนไข การใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจะช่วยให้สามารถกู้เงินได้มากขึ้น แต่อาจจะมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียทรัพย์สินหรือสิทธิ์ในกรณีที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามเวลาที่กำหนด

2566 เตรียมธุรกิจของคุณพร้อมเงินทุนด้วย “สินเชื่อเพื่อธุรกิจ” จากธนาคารไทยเครดิต

สินเชื่อเพื่อธุรกิจไม่ใช้หลักประกัน ถือเป็นวิธีการจัดหาเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการหรือธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไกลขึ้น แต่ไม่มีทรัพย์สินหรือหลักประกันที่สามารถใช้ประกันการกู้ยืมได้ สำหรับผู้ที่มีการจดทะเบียนธุรกิจมาแล้วมากกว่า 2 ปี และต้องการเงินทุนหมุนเวียนหรือเพิ่มสภาพคล่องในกิจการ สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กที่มีการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการแหล่งกู้ของกลุ่มผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็กๆ โดยสามารถขอวงเงินกู้เริ่มต้นได้ตั้งแต่ 20,000-500,000 บาท และอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 24% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระเป็น 1 ปี โดยจะมีการทบทวนวงเงินให้ทุกปี การขอสินเชื่อธุรกิจต้องอาศัยความเข้าใจในกระบวนการดำเนินธุรกิจและแผนธุรกิจที่รองรับการกู้ยืม เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ก่อนที่จะยื่นขอสินเชื่อผู้ขอสินเชื่อควรเตรียมเอกสารและข้อมูลที่จำเป็น เช่น สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอสินเชื่อ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนธุรกิจ และเอกสารอื่นๆที่เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อเพื่อธุรกิจใหม่ นอกจากนี้ผู้ขอสินเชื่อยังต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วยข้อมูลทางการเงินของธุรกิจ เช่น งบการเงิน รายงานการเงิน ฯลฯ โดยจะต้องเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์แบบและมีความเป็นจริง เพื่อให้ผู้ให้สินเชื่อได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการให้สินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็กได้อย่างถูกต้อง

สะดวกสบายและรวดเร็ว! สินเชื่อเพื่อธุรกิจออมสิน จะช่วยคุณให้ได้เงินทุนที่ต้องการ

การลงทะเบียนกู้เงินผ่านแอพ MyMo ของธนาคารออมสินสำหรับสินเชื่อเพื่อธุรกิจออมสินเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วในการหาเงินลงทุน โดยลูกค้าธนาคารจะต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสินเพื่อเป็นตัวกลางในการทำรายการกู้เงิน สินเชื่อเพื่อธุรกิจออมสินเป็นสินเชื่อที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ที่ต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งสินเชื่อนี้จะมีการทบทวนวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจออมสินให้ทุกปี เพื่อตรวจสอบว่าลูกค้ายังสามารถจ่ายเงินคืนได้หรือไม่ ข้อมูลสินเชื่อสำหรับสินเชื่อระยะสั้นจะมีระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 1 ปี ส่วนสินเชื่อระยะยาวสามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 10 ปี โดยมีข้อเสนอพิเศษว่าสามารถผ่อนชำระเงินต้นได้นานถึง 2 ปี ด้วยสินเชื่อเพื่อธุรกิจออมสิน ลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบายในการทำรายการกู้เงิน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นประโยชน์อื่นๆ จากการใช้แอพ MyMo ของธนาคารออมสิน ซึ่งสามารถเช็คยอดเงินในบัญชี เช็ครายการธุรกรรม และชำระค่าบริการต่างๆ ได้ง่ายดาย

เพิ่มโอกาสในธุรกิจของคุณด้วยสินเชื่อเพื่อธุรกิจจากกรุงไทย SME

สินเชื่อเพื่อธุรกิจเพื่อเจ้าของกิจการหรือเงินหมุนเวียนธุรกิจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจหรือเพิ่มส่วนของกิจการของตนเอง ธนาคารกรุงไทยได้เสนอสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่ให้วงเงินสูงสุดถึง 100 ล้านบาท ซึ่งระยะเวลาการผ่อนชำระสามารถขยายได้นานถึง 10-20 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 4% เท่านั้น แต่เพื่อให้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเพื่อธุรกิจจากธนาคารกรุงไทย วิธีขอสินเชื่อให้ผ่านผู้ขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจใหม่จะต้องผ่านการเช็คเครดิตบูโรก่อน และหากมีปัญหาเกี่ยวกับการชำระหนี้หรือคะแนนเครดิตที่ไม่ดี อาจไม่ได้รับการอนุมัติให้ได้รับสินเชื่อธุรกิจที่ต้องการ ดังนั้น การจัดเตรียมสถานการณ์การเงินของตนเองจะเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยจะต้องมีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ไม่มีภาระหนี้สูงต่อเดือน และไม่มีประวัติค้างชำระเงินยืมมากกว่า 90 วัน เพื่อที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อธุรกิจจากธนาคารกรุงไทยสำหรับเป็นเงินหมุนเวียนได้ง่ายขึ้น

รู้จักกับสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและใหญ่ ด้วยเงื่อนไขที่เหมาะสมและคุ้มค่า

สินเชื่อเพื่อธุรกิจมีให้บริการกับลูกค้าโดยมีเงื่อนไขต่างๆ ที่หลากหลาย สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการขยายกิจการออกไปอีกหลายสาขา การคิดอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเพื่อธุรกิจนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร โดยส่วนใหญ่อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 25% ต่อปี แต่หากเป็นสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่านั้นนอกจากนี้ สินเชื่อเพื่อธุรกิจยังมีระยะเวลาการผ่อนชำระที่หลากหลาย ระยะสั้นและระยะยาว และบางธนาคารยังคอยติดตามผลประกอบการของธุรกิจและให้คำปรึกษาในการวางแผนทำธุรกิจด้วย สำหรับผู้ที่อยากได้เงินลงทุนสักก้อนมีแผนการขยายธุรกิจ แต่ยังขาดทุนเงินในการลงทุน สินเชื่อเพื่อธุรกิจอาจเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อเพิ่มเงินทุนและช่วยให้ธุรกิจของท่านเติบโตได้อย่างมั่นคง โดยสามารถเลือกสินเชื่อที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่านได้ตามความต้องการ โดยไม่ควรละเลยการศึกษาและเปรียบเทียบสินเชื่อจากหลายธนาคารเพื่อเลือกบริการสินเชื่อที่มีเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเพื่อธุรกิจอาจแตกต่างกันไปตามธนาคารแต่ละแห่ง ดังนั้น การเลือกสินเชื่อที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่านจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ นอกจากนี้ การวางแผนทำธุรกิจและติดตามผลประกอบการของธุรกิจของท่านเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากธนาคารบางแห่งอาจจะมีการติดตามและให้คำปรึกษาในเรื่องธนาคารอนุมัติสินเชื่อกี่วัน การวางแผนทำธุรกิจและการบริหารจัดการที่ดีกว่าซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อและการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคง

Scroll to Top