สินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้า

สินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้า

เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
วงเงิน
สูงสุด 100,000 บาท
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 33% ต่อปี
รู้จักกับสินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้าและดอกเบี้ยเงินกู้

สินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้าคืออะไร


สินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้า คือ สินเชื่อของธนาคารไทยเครดิตที่มีการออกสินเชื่อมาสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ประกอบกิจการและค้าขายในปัจจุบันหรือเรียกกันอีกอย่างว่าสินเชื่อนาโนพ่อค้าแม่ค้า ซึ่งสินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้ามีจุดเด่นคือ เป็นสินเชื่อที่สามารถอนุมัติวงเงินสูงสุดมากถึง 200,000 บาทและการกู้สินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้าไม่มีระยะเวลากำหนดและสามารถกู้ต่อได้เรื่อยๆหากมีประวัติการผ่อนชำระที่ดีซึ่งนอกจากจะกู้ต่อได้เรื่อยๆแล้วยังสามารถขอเพิ่มวงเงินธนาคารไทยเครดิตได้อีกด้วย จุดเด่นอีกอย่างของการกู้สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าคือผู้กู้สินเชื่อแม่ค้าพ่อค้าไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกันแต่อย่างได ซึ่งสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย pantip ได้มีการตั้ง

กระทู้เพื่อสอบถามข้อมูลว่าการสมัครขอกู้เงินไทยเครดิตเช็คบูโรไหม ซึ่งจากข้อมูลการกู้เงินของทุกธนาคารและสถาบันทางการเงินภายใต้การควบคุมของรัฐบาลจะต้องมีการเช็คเครดิตบูโรของผู้กู้อยู่แล้ว โดยผู้ที่สามารถกู้เงินจากธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายประวัติเครดิตบูโรจะต้องเป็นปกติจึงจะสามารถกู้สินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้าได้สมัครสินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้าต้องทำอย่างไรบ้าง


สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้า คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอสินเชื่อจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและมีอายุ 21ปีขึ้นไปแต่ต้องไม่เกิน 60 ปี โดยผู้ขอสินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้าจะต้องมีวัตถุประสงค์ของการขอสินเชื่อสำหรับการประกอบธุรกิจเท่านั้น ผู้สมัครสินเชื่อไทยเครดิตที่เป็นสินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้าจะต้องมีการ

ประกอบกิจการค้าขายมาไม่น้อยกว่า 1 ปีและมีสถานที่ค้าขายที่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจนโดยสถานที่ค้าขายต้องอยู่ห่างจากสาขาของธนาคารไทยเครดิตไม่เกิน 15 กิโลเมตรจึงจะสามารถกู้เงินธนาคารไทยเครดิตเพื่อมาประกอบกิจการค้าขายได้ ซึ่งเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตจะใช้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้และคู่สมรส สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และเอกสารแสดงสถานภาพการสมรส สัญญาเช่าพื้นที่ค้าขาย และสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกเพื่อใช้ในการรับเงินโอนในกรณีที่ผ่านการอนุมัติวงเงินเรียบร้อยแล้วโดยระยะเวลาอนุมัติสินเชื่อจะใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการ


สินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้ามีการคิดคำนวณดอกเบี้ยอย่างไร


หลังจากที่มีการอนุมัติสินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้าพ่อค้าแล้ว ทางสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตจะมีการคิดคำนวณดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 9.99 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ซึ่งเป็นการคำนวณดอกเบี้ยที่เป็นไปตามทีกฎหมายกำหนด และถ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของสินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้าพ่อค้า สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ออนไลน์ของธนาคารไทยเครดิต หรือจะโทรสอบถามที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 02 6975454 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

เงินเดือน
8,000 บาทขึ้นไป
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
ผ่อนโทรศัพท์ใช้บัตรประชาชนทรูได้จริงไหม 2023
เงินเดือน
8,000 บาทขึ้นไป
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
ผ่อนไอโฟน 13 ไม่ใช้บัตร ais ได้ของเร็วมาก
Scroll to Top