ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติแบล็คลิส พร้อมดูว่าติดแบล็คลิสแก้ยังไง?

แบล็คลิสคืออะไร


แบล็คลิสคือประวัติในการชำระหนี้สินที่เป็นประวัติที่ไม่ดีหรือมีการค้างการชำระหนี้สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิต หนี้บ้าน หนี้รถยนต์และอื่นๆ ที่ไม่สามารถผ่อนชำระหนี้สินนั้นได้ตามปกติ ซึ่งผู้ที่ติดแบล็คลิสจะไม่สามารถที่จะทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันทางการเงินของรัฐบาลหรือสถาบันทางการเงินอื่นๆที่ต้องใช้เครดิตได้เนื่องจากขาดความน่าเชื่อถือในการผ่อนชำระหนี้สินอันเนื่องมาจากประวัติการผ่อนชำระหนี้สินไม่ดีหรือที่เรียกกันว่าติดแบล็คลิส โดยผู้ที่ติดแบล็คลิสในปี 2024 หรือ 2567 ได้มียอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันเป็นผลเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยลงจากสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งหลายคนอาจจะไม่มั่นใจว่าตนเองติดแบล็คลิสหรือไม่ ซึ่งเราสามารถเช็คแบล็คลิสออนไลน์ฟรีเพื่อ

เป็นการตรวจสอบเครดิตของเราได้ การเช็คข้อมูลแบล็คลิสต์เราสามารถเช็คแบล็คลิสออนไลน์ได้อย่างง่ายดายได้หลายช่องทางผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของธนาคารและสถาบันทางการเงินต่างๆ และสามารถทราบผลผ่านอีเมลล์ได้ภายใน 1 วันทำการวิธีแก้ไขการติดแบล็คลิสสามารถทำได้อย่างไรบ้าง


หลังจากที่มีการตรวจสอบแบล็คลิสและผลปรากฎออกมาว่าเรามีรายชื่อผู้ติดแบล็คลิสซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะไม่สามารถทำธุรกรรมในทางการเงินประเภทที่ต้องใช้เครดิตกับสถาบันทางการเงินได้ ซึ่งหากทราบว่าติดแบล็คลิสเราจะต้องมีการแก้ไขแบล็คลิสโดยด่วนเพื่อให้

สามารถกลับมาขอสินเชื่อหรือทำธุรกรรมประเภทที่ต้องใช้เครดิตได้อย่างปกติ ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าติดแบล็คลิสแก้ยังไง โดยทั่วไปแล้วการแก้ไขการติดแบล็คลิสเราสามารถแก้ไขได้โดยการเคลียร์หนี้เก่าที่ค้างให้หมดและสร้างประวัติการผ่อนชำระใหม่ให้ตรงเวลาเพื่อทำให้การตรวจแบล็คลิสเช็ครอบใหม่ดีขึ้น ซึ่งถ้าหากเรากลับมามีเครดิตที่ดีและไม่ติดแบล็คลิสก็จะสามารถยื่นกู้สินเชื่อและบริการทางการเงินต่างๆได้ตามปกติ


ติดแบล็คลิสมีอายุความกี่ปีจึงจะกลับมาเป็นปกติ


หลังจากที่มีการตรวจสอบแบล็คลิสและผลปรากฎว่าติดแบล็คลิส ซึ่งหลังจากที่ติดแบล็คลิสและได้ทำการแก้ไข แบล็คลิสามวิธีแก้ไขแบล็คลิสในขั้นตอนต่างๆเรียบร้อยแล้วเครดิตของเราจะยังไม่กลับมาดีและเป็นปกติเลยทันที่ ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าติดแบล็คลิสกี่ปีหาย ซึ่งสามารถตอบได้ตรงนี้เลยว่าหลังจากที่เรามีการผ่อนชำระหนี้ที่เป็นหนี้เสียหมดแล้ว จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปีจึงจะกลับมามีเครดิตที่ดีเป็นปกติ โดยในระหว่างนี้เราจะต้องมีการสร้างเครดิตใหม่ขึ้นมาโดยสร้างประวัติและการทำธุรกรรมทางการเงินให้ดีและไม่ผิดนัดชำระซึ่งจะทำให้เราสามารถกลับมามีเครดิตที่ดีไม่ติดติดแบล็คลิสและสามารถกลับมากู้เงินหรือขอสินเชื่อต่างๆได้ตามปกติ

Scroll to Top