กองทุนการออมแห่งชาติคืออะไร? พร้อมส่องข้อมูลสิทธิประโยชน์วันนี้

ทำความรู้จักกับกองทุนการออมแห่งชาติ

หากใครที่วางแผนการออมเงินไว้ตั้งแต่วันนี้ซึ่งเป็นวัยทำงานก็จะส่งผลให้ในอนาคตได้มีเงินใช้ไปตลอดชีพในวัยเกษียณ ซึ่งในปัจจุบัน 2567/2024 หลายคนสนใจที่จะมาออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติกันมากขึ้น แล้วกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) คืออะไร สำหรับกองทุนการออมแห่งชาติคือ กองทุนการออมเพื่อเงินบำนาญโดยการสมัครใจ ซึ่งจัดตั้งตาม พ.ร.บ. เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้กับคนไทยทุกคนได้ออมเงินและไม่เพียงแค่ออมเงินเท่านั้นยังจะได้เข้าถึงสวัสดิการแห่ง

รัฐอย่างทั่วถึง และก็ได้มีการพูดคุยกันในหัวข้อกองทุนการออมแห่งชาติ pantip จำนวนมากว่าใครมีสิทธิสมัครได้บ้าง และจะได้รับสิทธิประโยชน์และเงินคืนเมื่อไหร่อย่างไร และสมัคร กอช. ได้ที่ไหน เราไปดูข้อมูลและรายละเอียดกันเลย 

 

ออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติจะได้รับสิทธิประโยชน์และเงินคืนเมื่อไหร่

สำหรับใครที่ออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติในปี 2567/2024 จะได้รับสิทธิประโยชน์เพียงเริ่มต้นออมเงิน 50 บาท และสูงสุด 30,000 บาทต่อปี ในช่วงอายุ 15-30 ปี รัฐจะสมทบเงินให้อีก 50% และอายุ 30-50 ปี รัฐจะสมทบ 80%  และอายุ 50-60 ปี รัฐสมทบ 100% ของเงินสะสมไม่เกิน 1,800 บาทต่อปี นอกจากนั้นก็จะยังได้รับการค้ำประกันผลประโยชน์กองทุนการออมแห่งชาติตอบแทนจากการลงทุนกองทุนซึ่งไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนโดยเฉลี่ยจาก 7 ธนาคารในวันที่ครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และเงินออมกับกองทุนการออมแห่งชาตินำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมประจำปีได้ และจะได้รับเงินคืนจากกองทุนเงินออมแห่งชาติเป็นเงินบำนาญโดยจ่ายเป็นรายเดือนตั้งแต่อายุ 60-80 ปี หรือตลอดชีพสูงสุด 12,xxx บาทต่อเดือน กรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินออมแห่งชาติเป็นเงินก้อนจ่ายครั้งเดียวให้กับผู้รับผลประโยชน์ หากลาออกก่อนอายุ 60 ปี จะได้รับเงินคืนเฉพาะเงินออมและผลตอบแทนจากการลงทุนเท่านั้น

ใครมีสิทธิ์สมัครกองทุนการออมแห่งชาติได้บ้าง

สำหรับใครที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติในปี 2567/2024 มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15-60 ปี มีอาชีพเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือเป็นผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน/อส./อพปร./อสม./อช. ลูกจ้าง หรือจะมีอาชีพเกษตรกร ค้าขายหรือรับจ้างทั่วไป หรือเป็นผู้ประกันตน ม.40 ทางเลือกที่ 1 (คือจ่ายประกันตนเองเดือนละ 70 บาท) เท่านั้นจึงจะสามารถมีสิทธิออมเงินกับ กอช. นอกเหนือไปจากนี้ไม่มีสิทธิสมัครออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติได้นั่นเอง

 

สมัครกองทุนการออมแห่งชาติได้จากที่ไหนบ้าง

สำหรับการสมัครกองทุนการออมแห่งชาติสามารถจะสมัครได้ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ หรือธนาคาร ธกส. ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ธอส. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือที่ 7-11 เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือสถาบันการเงินชุมชนที่เข้าร่วมตลอดจนเครือข่ายรับสมัครทั้งนี้หน่วยงานดังกล่าวให้บริการสำหรับกองทุนการออมแห่งชาติได้ทั่วประเทศใกล้และสะดวกที่ไหนก็ติดต่อสมัครได้ที่นั่นได้เลย หรือสามารถที่จะสมัครทางออนไลน์ ผ่าน Line ID : @nsf.th หรือสมัครผ่านแอพพลิเคชั่นกองทุน กอช. นั่นเอง

 

Scroll to Top