ข้อมูลเงินฝากประจําดอกเบี้ยสูง 2567 พร้อมเปรียบเทียบดอกเบี้ยธนาคารต่างๆ

ฝากเงินธนาคารไหนดี ฝากเงินธนาคารไหนดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากประจําดอกเบี้ยสูง 2567

สำหรับใครที่อยากฝากเงินธนาคารและกำลังมองหาว่าจะฝากเงินธนาคารไหนดีและฝากเงินธนาคารไหนดอกเบี้ยสูง อยากจะบอกว่าเงินฝากประจําดอกเบี้ยสูง 2567 มีอยู่ 2 แบบด้วยกันคือเงินฝากประจำทั่วไปและเงินฝากประจำปลอดภาษี ซึ่งการฝากประจําดอกเบี้ยสูง 2567 ปลอดภาษีในปัจจุบัน 2567/2024 ได้รับความนิยมสูงเพราะนอกจากจะไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ยแล้ว ยังจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่สูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไปอีกด้วย ทั้งนี้แต่ละธนาคารก็จะมีเงื่อนไขสำหรับเงินฝากประจําดอกเบี้ยสูง 2567 ปลอดภาษีก็คือ 1 คน สามารถเปิดบัญชีสำหรับบัญชีเงินฝากประจําได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น จำนวนเงินฝากขั้นต่ำบางธนาคารเริ่มต้น 500 หรือ 1,000 บาท แต่ฝากสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน และต้องฝากเงินในจำนวนที่เท่ากันเดือนละครั้งโดยมีระยะเวลา 24 เดือน หรือ 36 เดือน

เป็นต้น ทั้งนี้เงินฝากประจําดอกเบี้ยสูง 2567 ปลอดภาษีดังกล่าว หากขาดการฝากเงินเกิน 2 ครั้งก็จะไม่ได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขและไม่สามารถจะฝากต่อได้อีก และหากถอนหรือฝากไม่เกิน 3 เดือนก็จะไม่ได้รับดอกเบี้ยเช่นกัน หรือฝากเกิน 3 เดือนแต่ไม่ครบระยะเวลาที่ฝากก็จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์และยังต้องถูกหักภาษีดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย

 

ข้อดีและข้อเสียสำหรับเงินฝากประจําดอกเบี้ยสูง 2567

สำหรับข้อดีของการฝากเงินธนาคารนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีจะได้มีเงินใช้ในอนาคต และยิ่งเป็นเงินฝากประจําดอกเบี้ยสูง 2567 ปลอดภาษี ก็จะทำให้เราได้รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงกว่าการฝากในรูปแบบอื่น ๆ และการฝากประจําดอกเบี้ยสูงนี้ก็ทำให้มีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนชนิดอื่น ๆ และยังทำให้เราเป็นคนมีวินัยในการเก็บออมเพราะว่าการฝากเงินฝากประจําดอกเบี้ยสูง 2567 เราถอนเงินออกมาทันทีไม่ได้นั่นเอง และยังได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่าย 15% อีกด้วย สำหรับข้อเสียของเงินฝากประจําดอกเบี้ยสูง 2567 ปลอดภาษีมีเงื่อนไขและระยะเวลากำหนดหากถอนออกมาก่อนก็ทำให้ไม่ได้รับดอกเบี้ย และเปิดบัญชีเงินฝากประจําดอกเบี้ยสูงได้เพียงบัญชีเดียวและมีเพดานกำหนดการฝากเงินจึงทำให้ดอกเบี้ยที่ได้รับนั้นไม่มากเท่าที่ต้องการ

เปรียบเทียบเงินฝากประจําดอกเบี้ยสูง 2567

สำหรับเงินฝากประจําดอกเบี้ยสูง 2567 ปลอดภาษีที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงมาเปรียบเทียบกันให้เห็นชัด ๆ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2567/2024 ดังนี้

  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เงินฝากประจําดอกเบี้ยสูง 2567 ปลอดภาษี 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.55% ต่อปี สำหรับ 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.35%
  • ธนาคารยูโอบี ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.15-2.50% ส่วน 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.15%
  • ธนาคาร ICBC เงินฝากประจําดอกเบี้ยสูง 2567 ปลอดภาษี 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.25%  ส่วน 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.35%
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ ฝากประจําดอกเบี้ยสูง 24 เดือน 2.10% ส่วน 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.35%
  • ธนาคารกรุงไทย ฝากประจําดอกเบี้ยสูง 2567 ปลอดภาษี ทั้ง 24 และ 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.30%

 

Scroll to Top