สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสิน

สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสิน

เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
วงเงิน
สูงสุด 1,000,000 บาท
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสินผ่านยากไหมท?

สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสินมีจุดเด่นอะไรบ้าง


ในปี 2024 หรือ 2567 ทางธนาคารออมสินได้มีการปล่อยสินเชื่อต่างๆออกสู่ตลาดอย่างมากมาย ซึ่งสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสินก็เป็นอีกสินเชื่อหนึ่งของธนาคารที่เป็นสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจและกิจการต่างๆที่ต้องการสินเชื่อจากธนาคารเพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจและการขยายกิจการโดยสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสินเป็นเงินกู้เพื่อธุรกิจที่ทางธนาคารปล่อยกู้ให้สำหรับเป็นสินเชื่อเปิดร้านใหม่ออมสินที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปิดธุรกิจและกิจการใหม่ๆ และเป็นสินเชื่อ sme ออมสินสำหรับเจ้าของกิจการขนาดเล็ก โดยสินเชื่อเพื่อธุรกิจออมสินมีจุดเด่นคือ มีการปล่อยสินเชื่อออมสิน

ธุรกิจขนาดเล็กขั้นต่ำที่ 200,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยผู้ที่ต้องการกู้เงินทำธุรกิจกับสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสินสามารถศึกษารายละเอียดและช่องทางสมัครเพื่อขอสินเชื่อธนาคารออมสินได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้เลยทันที

 

 


สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสินรายละเอียดการสมัครมีอะไรบ้าง


สำหรับรายละเอียดในการสมัครสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสินทางธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้คือ ผู้ขอสมัครสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสินจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย และประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงเพื่อแสวงหาผลกำไรทุกประเภท โดยผู้ที่สมัครสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสินจะต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้าและอื่นๆ รวมไปถึงสัญญาการเช่าพื้นที่เพื่อใช้ประกอบการขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กของธนาคารออมสิน นอกจากนี้ผู้ที่สมัครขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสินจะต้องแสดง

บัญชีย้อนหลัง 6 เดือนและแสดงเอกสารรายรับรายจ่ายของกิจการและเอกสารหลักประกันอื่นๆด้วย โดยหลังจากที่มีการยื่นเอกสารต่างๆเรียบร้อยแล้ว ทางธนาคารจะใช้ระยะเวลาอนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้าไม่เกิน 1เดือน


สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสินมีการคิดคำนวณดอกเบี้ยอย่างไร


หลังจากที่เราผ่านการอนุมัติสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสินทางธนาคารจะมีการคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบ MRR โดยจะคิดที่ 6.495 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยจากการผิดนัดในกรณีที่ลูกค้ามีการผ่อนชำระสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสินล่าช้าที่ 3.00 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ซึ่งถ้าหากลูกค้ามีข้อสงสัยเกียวกับการสมัครสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กของธนาคารออมสินสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของทางสินเชื่อธนาคารออมสินหรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสินได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ call center ของธนาคารออมสินหมายเลข 1115 ได้ตลอดเวลา

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

เงินเดือน
8,000 บาทขึ้นไป
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
ผ่อนโทรศัพท์ใช้บัตรประชาชนทรูได้จริงไหม 2023
เงินเดือน
8,000 บาทขึ้นไป
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
ผ่อนไอโฟน 13 ไม่ใช้บัตร ais ได้ของเร็วมาก
Scroll to Top