สินเชื่อ sme ออมสิน 2567

สินเชื่อ sme ออมสิน 2567

เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
ส่องจุดเด่นของสินเชื่อ sme ออมสิน 2566

สินเชื่อเพื่อธุรกิจธนาคารไหนดี 2567 กับสินเชื่อ sme ออมสิน 2567

หลังจากที่การระบาดของโควิด 19 ได้มีสถานการณ์ที่ดีขึ้นและในปัจจุบัน 2567/2024 ก็ได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศที่มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้หลายธุรกิจเริ่มขยับขยายได้บ้างแล้วโดยเฉพาะในธุรกิจภาคการท่องเที่ยว โดยธนาคารออมสินได้ปล่อยสินเชื่อ sme ออมสิน 2567 กับโครงการ GSB Re-Open สำหรับธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรมต่าง ๆ และร้านอาหารตลอดจนผู้ประกอบการที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยนำเงินไปปรับปรุงหรือซ่อมแซมสถานประกอบการหรือจะจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนสินเชื่อเปิดร้านใหม่ออมสินในการกลับมาเปิดกิจการได้ใหม่อีกครั้ง โดยสินเชื่อ sme ออมสินในเฟสแรกเริ่มเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ด้วยวงเงิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งก็ได้รับ

การตอบรับดีมากซึ่งทำให้กรอบวงเงินหมดไปอย่างรวดเร็ว ล่าสุดจึงได้ปล่อยสินเชื่อ sme ออมสิน 2567 เฟส 2 เพื่อเปิดให้ผู้ประกอบการได้ลงทะเบียนกู้เงินออมสิน ทั้งนี้ก็ได้มีการพูดคุยถึงสินเชื่อธุรกิจออมสิน pantip จำนวนมากว่าสินเชื่อ sme ออมสิน 2567 เฟส 2 นี้จะเริ่มเมื่อไหร่รายละเอียดเป็นอย่างไรไปดูกันเลย

 

รายละเอียดโครงการ GSB Re-Open สินเชื่อ sme ออมสิน 2567 

สำหรับรายละเอียดโครงการ GSB Re-Open สินเชื่อ sme ออมสิน 2567 เฟส 2 นี้ เป็นสินเชื่อ sme สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจในภาคการท่องเที่ยวที่ต้องการปรับปรุงหรือซ่อมแซมสถานประกอบการหรือลงทุนกับอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือเป็นสินเชื่อเพื่อธุรกิจสำหรับเป็นเงินทุนใช้หมุนเวียนเพื่อให้กิจการกลับมาเปิดได้ใหม่อีกครั้ง โดยสินเชื่อ sme ออมสิน 2567 เฟส 2 เริ่มลงทะเบียนออมสินได้ตั้งแต่ 1 เมษายน ไปจนถึง 30 ธันวาคม 2567/2024 หรือจนกว่าวงเงินในโครงการจะหมด ซึ่งวงเงินงบประมาณสินเชื่อ sme ออมสิน 2564 ในรอบนี้มีจำนวนรวม 3,000 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี และดอกเบี้ยคงที่ในปีแรก ส่วนปีที่ 2 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี โดยให้วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 5 ล้านบาท ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 10 ปีกันเลยทีเดียว

เงื่อนไขและคุณสมบัติการลงทะเบียนออมสินโครงการ GSB Re-Open สินเชื่อ sme ออมสิน 2567

ใครที่ต้องการขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจออมสิน GSB Re-Open สินเชื่อ sme ออมสิน 2567 เฟส 2 นี้ ต้องมีเงื่อนไขและคุณสมบัติอย่างไรบ้างไปดูกันเลย สำหรับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนกู้เงินออมสินต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs โดยขอสินเชื่อได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทยและมีสัญชาติไทยโดยถือหุ้นเกินกว่า 50 % ของทุนจดทะเบียน และผู้สมัครสินเชื่อ sme ออมสิน 2567 ต้องเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมหรือเป็น Supply Chain ของโรงแรม หรือร้านอาหารที่มีอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นนั้น ๆ และหากเป็นโรงแรมต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมหรืออยู่ระหว่างขอใบอนุญาต และผู้ขอสินเชื่อ sme ออมสินต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงหรือทางอ้อมจากการระบาดโควิด 19 และมีกำไรอย่างน้อย 1 ใน 5 ปี ย้อนหลังล่าสุด และยังประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบันปี 2567/2024 และมีประวัติการชำระหนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร ไม่เป็นลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการและไม่ถูกดำเนินคดีและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย สามารถสมัครสินเชื่อ sme ออมสิน 2567 ได้ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้าน ทั้งนี้เอกสารการขอสินเชื่อธนาคารออมสินและการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารออมสิน ซึ่งการเช็คสินเชื่อออมสินไม่สามารถเช็คผ่านออนไลน์ได้จำเป็นต้องติดต่อผ่านสำนักงานสาขาได้โดยตรง  

 

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

เงินเดือน
8,000 บาทขึ้นไป
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
ผ่อนโทรศัพท์ใช้บัตรประชาชนทรูได้จริงไหม 2023
เงินเดือน
8,000 บาทขึ้นไป
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
ผ่อนไอโฟน 13 ไม่ใช้บัตร ais ได้ของเร็วมาก
Scroll to Top